Historija Islamske zajednice Vojvodine

Posle drugog svetskog rata došlo je do priliva muslimanskog življa iz svih krajeva bivse SFRJ u A.P. Vojvodinu. Najbrojniji muslimani koji su našli svoj novi dom su sa područja Republike Makedonije, Kosova, Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Tako da je 1968. godine Asani Emin koji je živeo u predgradskom naselju Veternik na predlog ovdašnjih muslimana uputio zahtev tadašnjem reisu-l-ulemi Sulejmanu ef Kemuri da se muslimanima u Novom Sadu pošalje imam koji bi zadovoljavao njihove verske potrebe. Tako da je po nalogu reisu-l-uleme Sulejmana ef Kemura upućen beogradski muftija Hamdija ef Jusufspahić da se susretne sa muslimanima u Novom Sadu. Tako su muslimani počeli da održavaju kontakt sa beogradskim Odborom. Videvši zalaganje ovdašnjih muslimana begradski muftija Hamdija ef Jusufspahić, svojim nesebičnim zalaganjem kreće u akciju za pronalaženje adekvatnog prostora. Njegov put nije bio nimalo lak naprotiv težak i trnovit ali želja i ljubav prema Islamu bila je iznad svih teškoća koje su se nalazile na putu ka ostvarivanju svojih ciljeva, tako da 1979. godine begradski muftija Hamdija ef Jusufspahić ostvaruje svoj cilj u Novom Sadu. Kupuje kuću u ulici Futoška 61. i preuređuje je u mesdžid. Neka ga Allah dz.s. za njegov trud nagradi.
1980. godine prvi imam u ovom mehdžidu bio je Redža ef Nukić da bi posle njega bio Ismet ef Macković. A za predsednika tadašnjeg džematskog odbora bio je izabran Zija Zekir. Ismet ef Macković radio je svega 9. meseci i nakon toga napušta svoju službu. Jer stambeni prostor koji je bio namenjen za stanovanje imam nije zadovoljavao njegove potrebe.
30.01.1982. godine na predlog beogradskog muftije, a rešenjem starešinstva IZ-e Srbije sa sedištem u Prištini izdato je rešenje da imamsku dužnost u novosadskom mesdžidu obavlja Fadil ef Murati. Videvši neorganizovanost ovdašnjih muslimana Fadil ef sa predsednikom Zekir Zijom održava skupštinu muslimana u Novom Sadu, Veterniku, Adicama, Velikom Ritu i Beočinu. Njihov trud doneo je prve rezultate jer su muslimani počeli da se odaživaju na dnevne namaze i džumu namaz, kao i učlanjenje u Islamsku Zajednicu.
1991. godine na predlog beogradskog muftije Hamdije ef Jusufspahića sabor IZ-e sa sedištem u Prištini doneo je odluku o formiranju Odbora IZ-e za Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu. Odgovornost ovog Odbora bila je veća jer kao Odbor morali su se postarati o muslimanima koji žive u Beočinu, Subotici, Zrenjaninu, Velikom Ritu, itd. Izbijanjem rata u BiH, odbor IZ-e Novi Sad se suočio sa velikim brojem izbeglica iz BiH. Tako da je ovaj Odbor preuzeo veliku obavezu da pomogne svim muslimanima izbeglim iz BiH. Nažalost to je trajalo sve do 1995. godine dok je trajao i rat u BiH. Nažalost mesdžid IZ-e bio je meta vandalizma i nacionalizma od početka rata u BiH pa sve do danas.

Zbog neadekvatnog stanovanja imama Fadil ef Muratija 1998. godine u sklopu mesdzida otkupljene su 3 prostorije koje su adaptirane i osposobljene za stanovanje i na taj način je konačno obezbedjen adekvatan imamski stan.
2001. godine odbor IZ-e Novi Sad je dobio zahtev muslimana iz Subotice gde traže da se muslimanima u Subotici obezbedi mezarje za pripadnike Islamske veroispovesti i obezbedi stambeni prostor (mesdžid) za vršenje verskih obreda. Na ovaj zahtev odbor IZ-e u Vojvodini je hitro reagovao tražeći preko nadležnih organa Subotice da odezbede plac za sahranjivanje muslimana u Subotici. Iste godine kupljena je kuća koja je adaptirana i opremljena za mesdžid. Tada je i formiran džematski odbor u Subotici i za predsednika je izabran Fetis Kurdali. Za imama je postavljen Mensur ef Demiri. 2005. godine za imama u Subotici postavljen je dipl.teolog Asmir ef Musović
2004. godine odbor IZ-e kupio je plac u Beočinu za izgradnju mesdžida, tako da je 2006. godine ovaj mesdžid pokriven gde su ostali jos unutrašnji radovi. U Beočinu se obavlja džuma namaz u iznajmljenoj kući, a imamsku dužnost već četiri godine obavlja Gzim ef. Plavci. Predsednik džemastskog odbora u Beočinu je Mirsad Idović.
2005. godine u naselju Veliki Rit kupljena je kuća koja je adaptirana i opremljena za mesdžid od donacije dr.Muhameda Arucija iz Istanbula. Imamsku dužnost u ovom mesdžidu obavlja Fahrudin ef Muminović. Presednik džematskog odbora u Velikom Ritu je Ramadan Bajrami.

 

 

 
Islamska Zajednica Vojvodine - Futoška 61, 21000 Novi Sad, tel/fax: (00 381) 21 6619444, Žiro račun